9 Ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến đa dạng sinh học

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết 9 Ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến đa dạng sinh học
được cập nhật ngày 2022-01-14 13:19:06 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Con người là những sinh vật có sự tồn tại rất gần với các điều kiện của Trái đất (đọc là: lõi của trái đất). Tại sao vậy? Điều này là do con người là sinh vật thống trị trên Trái đất khi so sánh với động vật và thực vật. Với trí thông minh của mình, con người có thể chế biến và sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên khác nhau để đáp ứng nhu cầu sống không giới hạn của con người. Vì nhu cầu không giới hạn này, con người thực hiện các hoạt động mới bằng cách tận dụng sự đa dạng sinh học có hoặc không có máy móc.

Ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến đa dạng sinh học

Con người trong việc đáp ứng nhu cầu hàng ngày không thể tách rời thiên nhiên. Thiên nhiên tạo ra rất nhiều kết quả có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của con người. Các hoạt động của con người diễn ra hàng ngày cũng không thể tách rời tự nhiên. Nhiều hoạt động này của con người có thể có tác động tích cực đến tự nhiên hoặc có thể có tác động tiêu cực.

Thiên nhiên và tất cả các nội dung của nó rất đa dạng và cũng có nhiều chức năng khác nhau. Mặc dù sự đa dạng sinh học này có thể thịnh vượng do con người, nhưng cũng có nhiều nơi bị hư hại do các hoạt động của con người. Hoạt động này của con người có một vai trò rất quan trọng đối với điều kiện của đa dạng sinh học. Một số ảnh hưởng của các hoạt động của con người đối với đa dạng sinh học như sau:

Tác động tích cực

Con người với tất cả các chính sách và hoạt động mà họ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ có thể có tác động to lớn đến tự nhiên, đặc biệt là đối với đa dạng sinh học. Một loại tác động là tác động tích cực. Một số tác động tích cực do các hoạt động hoặc hoạt động của con người đối với đa dạng sinh học như sau:

Tăng đa dạng sinh học

Một trong những tác động tích cực của các hoạt động của con người liên quan đến đa dạng sinh học là sự gia tăng của bản thân đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học có thể tăng lên nếu con người thực hiện các hoạt động hỗ trợ sự tồn tại của đa dạng sinh học đó. Đối với một số hoạt động của con người có thể làm tăng đa dạng sinh học, trong số những hoạt động khác, như sau: 1

1. Xanh hóa

Hoạt động đầu tiên có thể dẫn đến sự gia tăng đa dạng sinh học là trồng rừng. Việc trồng lại rừng này có nghĩa là trồng cây ở những nơi không có nhiều cây xanh. Điều này rất tích cực vì chúng ta đều biết rằng cây xanh rất hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của con người. Cây cối có thể là nơi trú ngụ của các loài động vật, ngoài ra cây cối còn là nguồn cung cấp ôxy cần thiết cho con người.

See also  Factsheet Là Gì? Các Mẫu Factsheet Khách Sạn Nên Tham Khảo

Vì vậy, chúng ta đều có thể biết rằng cây cối sẽ rất hữu ích, đặc biệt nếu chúng ở những nơi vẫn còn thiếu cây trồng. Một số nơi rất thích hợp để tái trồng rừng bao gồm các công viên thành phố hoặc trong các khu đô thị có nhiều ô tô qua lại. Vì các hoạt động trồng rừng rất tích cực, không có gì ngạc nhiên khi các hoạt động trồng rừng thường được sử dụng như các hoạt động xã hội cộng đồng và nhóm.

2. Xây dựng công viên thành phố

Hoạt động tiếp theo có thể làm tăng tính đa dạng sinh học là việc tạo ra các công viên thành phố. Công viên thành phố là trái tim của thành phố có vai trò rất quan trọng đối với sự sống còn của cộng đồng dân cư đô thị. Tại sao nó như thế này? Điều này là do công viên thành phố là nơi có tiềm năng chứa cây xanh khi so sánh với tình trạng thành phố có đầy đủ các tòa nhà.

Điều này làm cho công viên thành phố trở thành một nơi rất chiến lược và tiềm năng. Công viên thành phố sẽ là nơi trú ngụ của các loài động thực vật. Đây là những gì làm cho công viên thành phố trở thành một nơi rất quan trọng cho cả giải trí và bảo tồn (đọc: bảo tồn tài nguyên nước).

3. Chăn nuôi

Hoạt động tiếp theo của con người là sự tôn vinh môi trường (đọc: chức năng môi trường). Con người nói chung hay chung tay chăm sóc, bảo vệ và tôn vinh môi trường, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại của các loài động thực vật trong môi trường. Điều này sẽ không chỉ duy trì sự tồn tại của thực vật và động vật hiện có, mà thậm chí có thể làm tăng các loại thực vật và động vật. Đó là một số hoạt động có thể làm tăng số lượng đa dạng sinh học này.

4. Tính bền vững đa dạng sinh học

Ngoài việc tăng đa dạng sinh học, tác động tích cực của các hoạt động khác của con người là nó có thể bảo tồn đa dạng sinh học hiện có. Bảo tồn đa dạng sinh học đặc biệt liên quan chặt chẽ đến các loài động vật và thực vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta cần lưu giữ nó để sự tồn tại của những loài động thực vật này không bị tuyệt chủng, để một ngày nào đó con cháu chúng ta được hưởng thành quả. Một số hoạt động của con người có thể bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm:

  • Nhân giống tại chỗ, cụ thể là việc nhân giống được thực hiện trong môi trường sống ban đầu của các loài thực vật và động vật quý hiếm và muốn được bảo tồn.
  • Lai tạo tại chỗ, cụ thể là nhân giống được thực hiện bên ngoài môi trường sống ban đầu của thực vật hoặc động vật muốn được bảo tồn. Đối với truyền giống tại chỗ, điều này ngược lại với truyền tại chỗ. Nhưng dù khác nhau nhưng cả hai đều có chung một mục đích, đó là bảo tồn những loài động vật và thực vật vốn đã quý hiếm để sự tồn tại của chúng không bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khi tiến hành nhân giống tại chỗ và ngoại lai, cần phải xử lý từ người có chuyên môn để sau này quá trình nhân giống này thành công và không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Đó là hai cách được thực hiện trong việc bảo tồn sự tồn tại của động vật và thực vật vốn đã quý hiếm (đọc: bảo tồn rừng).
See also  8 Đặc điểm của Gấu Bắc Cực cần biết

Đó là một số tác động tích cực có thể gây ra bởi các loại hoạt động hoặc hoạt động do con người thực hiện. Tác động này không chỉ là tác động tích cực mà còn có nhiều tác động tiêu cực có thể gây ra.

Va chạm Phủ định

Sau khi chúng ta biết về những tác động tích cực có thể xảy ra do hoạt động của con người có nghĩa là gì, thì chúng ta cũng cần biết những tác động tiêu cực có thể xảy ra do hoạt động của con người đối với đa dạng sinh học này, xem xét rằng những tác động tiêu cực có thể xảy ra cũng không nhỏ. đối với một số tác động tiêu cực có thể gây ra bởi các hoạt động của con người, trong số những tác động khác, như sau:

1. Sự suy giảm đa dạng sinh học

Do kết quả của các hoạt động hoặc các hoạt động do con người thực hiện, rất có thể số lượng đa dạng sinh học sẽ giảm, cả động vật và thực vật. Cho đến nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng có một số loài động vật và thực vật vốn đã quý hiếm nên chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Hơn thế nữa, thậm chí có những loài động vật, thực vật đã tuyệt chủng và chúng ta không thể tìm thấy chúng nữa. Nếu những việc như thế này được cho phép, con cháu chúng ta sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những loài động thực vật đã tuyệt chủng này. Một số hoạt động của con người có thể khiến đa dạng sinh học bị tuyệt chủng bao gồm:

2. Phá hủy môi trường sống

Hoạt động đầu tiên có thể có tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học là phá hủy môi trường sống. Sự phá hủy môi trường sống này chủ yếu được thực hiện ở các khu vực rừng lớn (đọc là: các loại rừng) chẳng hạn như các khu vực trên đảo Borneo. Tại sao trong rừng? Đúng. Điều này là do rừng (đọc là: rừng mưa nhiệt đới) lưu giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên rất quý giá (đọc là: tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo và không thể tái tạo). Rừng là nơi sinh sống của các loại động, thực vật. Vì vậy, sẽ là một tội ác nếu rừng (đọc là: rừng được bảo vệ) đã bị phá hoại, đặc biệt là nếu nó phá hủy các loài thực vật và động vật trong rừng.

See also  Mạng xã hội Lotus có nghĩa là gì? Tính năng nổi bật của MXH Lotus

3. Sử dụng thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu được biết đến là người bạn của nhà nông trong việc diệt trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh. Nhưng ai có thể nghĩ rằng việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu có thể dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học. Điều này là do thuốc trừ sâu có đặc tính độc hại nên việc sử dụng quá nhiều có thể gây tác động xấu đến môi trường.

4. Sự ô nhiễm

Ô nhiễm cũng là một trong những hoạt động của con người có thể làm giảm đa dạng sinh học. Ô nhiễm do con người thực hiện có thể bao gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Sự ô nhiễm này sau này sẽ phá hủy các loài động vật và thực vật đang hoặc sống trong khu vực có liên quan (đọc: tác động của ô nhiễm đất). Ô nhiễm được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý. Điều này là do rất khó để duy trì hoặc giữ các hoạt động của con người tránh xa cái gọi là ô nhiễm này.

5. Khai thác gỗ bất hợp pháp

Hoạt động tiếp theo có thể làm giảm mức độ đa dạng sinh học là khai thác gỗ bất hợp pháp (đọc: tác động của việc khai thác gỗ bất hợp pháp) hoặc cái thường được gọi là Khai thác gỗ bất hợp pháp. Chúng tôi thường xuyên gặp phải tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp ở Indonesia. Có rất nhiều trường hợp khai thác gỗ bất hợp pháp ở Indonesia. Nhiều người khai thác gỗ bất hợp pháp này, đặc biệt là trong các khu rừng ở Sumatra và Kalimantan.

Khai thác gỗ bất hợp pháp hầu hết được sử dụng cho lợi ích cá nhân. Chính phủ đã lên án mạnh mẽ việc khai thác gỗ trái phép này, coi rừng chính là trái tim của đất nước. Nếu rừng của chúng ta (đọc: rừng ngập mặn, rừng gió mùa) không tồn tại, chúng ta có thể thấy rất khó để tồn tại. Điều này là do những cây trong khu rừng này thực sự cần thiết cho cộng đồng.

Đó là một số Ảnh hưởng của Hoạt động Con người đến Đa dạng Sinh học. Để đạt được tác động tích cực này, cần có sự hợp tác rất tốt, ít nhất là từ chính bạn và chính những người thân trong gia đình bạn.

Bài viết 9 Ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến đa dạng sinh học
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-14 13:19:06

Leave a Comment