Biển số NG có nghĩa là gì?

Khi tham gia giao thông, đôi khi bạn sẽ bắt gặp những chiếc ô tô mang biển số NG với nhiều ký hiệu. Vậy biển số NG có nghĩa là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Biển số NGUYÊN

Biển số NG có nghĩa là gì?

Biển số NG là biển số ngoại giao. Đặc biệt:

Khoản 7a Điều 25 Thông tư 58/2020 / TT-BCA quy định về biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

Biển số nền trắng, biển số màu đen, có dãy ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Đối với biển số xe của Đại sứ và Tổng lãnh sự, thứ tự đăng ký là số 01 và gạch đỏ gạch ngang giữa chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cấp biển số xe). xe hơi mới).

Lợi ích của biển số Ngoại giao

Và theo Khoản 2 Mục I Thông tư 01-TTLN 1998:

Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, cá nhân có tư cách ngoại giao (xe mang biển số NG) được miễn trừ bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ và không bị áp dụng các biện pháp xử lý.

Tin liên quan:   Cho thuê máy photocopy tại Bắc Giang giá tốt nhất

Các phương tiện giao thông đường bộ khác không mang biển số NG, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm luật giao thông đường bộ có thể bị khám xét, bắt giữ và xử lý như các phương tiện tương tự ở Việt Nam. trừ trường hợp có thỏa thuận riêng giữa Việt Nam và nước ngoài.

Như vậy, xe mang biển số NG sẽ được hưởng quyền miễn trừ bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, không bị áp dụng các biện pháp xử lý.

Ngoài biển số NG tại Việt Nam còn có một số biển số đặc biệt khác, chi tiết vui lòng tham khảo tại bài viết Biển số đặc biệt tại Việt Nam.

Xem thêm những bài giải thích về Là gì ?

Leave a Comment