Các kế hoạch tương lai của Ghozali sau khi nuôi Cuan từ NFTGhozali, thanh niên Semarang, người đã kiếm được hàng tỷ rupiah từ NFT, kể về kế hoạch tương lai của mình sau khi tốt nghiệp trường Udinus Semarang.Thommatngaymua.com

See also  IPhone SE và iPad Air mới bắt đầu lộ sống mũi

Leave a Comment