Chính sách bảo mật

1. Thu thập dữ liệu

Khi sử dụng chức năng đặt chỗ của trang web này hoặc khu vực thảo luận của trang web này để đăng ký làm thành viên, trang web này sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, có thể bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, họ, nghề nghiệp, thu nhập, sở thích, địa chỉ email, số điện thoại qua trang web này nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dùng về những vấn đề chăm sóc sức khỏe, cải thiện cuộc sống gia đình

Người sử dụng phải đồng ý và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác, trung thực và đầy đủ. Nếu thông tin cung cấp không chính xác, sai sự thật hoặc không đầy đủ, Thơm mát ngày mưa có thể không cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan, website này cũng có quyền đình chỉ hoặc tạm ngừng đăng ký của người dùng hoặc ngừng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước.

2. Bảo mật thông tin

Trong quá trình đăng ký hoặc trở thành thành viên, bạn có thể tự chọn tên người dùng và mật khẩu của mình, người dùng có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu và tên người dùng và sẽ không tự ý tiết lộ cho bên thứ ba nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn bị đánh cắp Hoặc sử dụng bất hợp pháp, trang web này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý. Nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ có vấn đề về bảo mật mật khẩu, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Khi bạn nhận được các dịch vụ y tế của Dịch vụ Chăm sóc Nha khoa, hồ sơ y tế của bạn sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt và Dịch vụ Chăm sóc Nha khoa sẽ không tiết lộ hồ sơ y tế của bạn dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

3. Sử dụng dữ liệu

Thông tin cá nhân bạn cung cấp luôn được bảo vệ. Nếu không có sự đồng ý của bạn, trang web này sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng hoặc sử dụng nó cho các mục đích thương mại khác, nhưng chúng tôi Có thể truyền tải theo thời gian các xu hướng mới nhất trên trang web này hoặc các ưu đãi dịch vụ mà bạn quan tâm theo dõi. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin như vậy, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  [email protected] . Tuy nhiên, bạn phải đồng ý rằng dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập có thể được cung cấp cho các mục đích sau:

  • Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật
  • Cung cấp thông tin và quảng cáo phù hợp với bạn
  • Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu
  • Tiến hành nghiên cứu và điều tra tổng quát hoặc liên quan đến y tế
  • Cung cấp báo cáo ẩn danh cho công ty hoặc khách hàng
  • Theo yêu cầu của tòa án hoặc chính phủ
  • Bất kỳ công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào được thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở máy tính, kế toán, viễn thông, ngân hàng, tổ chức tài chính, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, v.v.
  • Được trang web này chỉ định hoặc chuyển giao quyền lợi trong doanh nghiệp này cho một người hoặc công ty có trách nhiệm liên quan

4. Thu thập dữ liệu và sử dụng cookie

Mỗi khi bạn truy cập trang web này, bạn có cơ hội nhận và ghi lại các giá trị máy chủ, bao gồm địa chỉ IP và cookie. Cookie là một phần thông tin được trang web gửi đến trình duyệt của bạn để giúp phân tích thói quen xem của bạn. Với sự trợ giúp của cookie, bạn không cần phải đăng ký lại khi truy cập lại trang web này. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie, nhưng bạn không thể sử dụng hoặc kích hoạt một số chức năng có sẵn trên trang web này.

5. Các biện pháp an ninh

Trang web này sử dụng máy chủ bảo mật tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, trang web này sẽ không thể đảm bảo an toàn 100% bất cứ khi nào người dùng gửi dữ liệu cá nhân trực tuyến.

6. Sửa đổi chính sách bảo mật

Trang web này có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web này, vui lòng kiểm tra thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản được cập nhật.