Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận và tuân thủ các điều khoản

Bạn được hoan nghênh sử dụng Thommatngaymua.com . Người sử dụng trang web này (bao gồm tất cả các thành viên hoặc bất kỳ thành viên nào của công chúng) phải đọc kỹ các điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau. Mục đích của các điều khoản và tuyên bố này là để bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ và Được thành lập vì lợi ích của người dùng. Khi người dùng bắt đầu sử dụng nội dung của trang web này, điều đó có nghĩa là bạn đã biết và đồng ý chấp nhận và tuân theo các điều khoản và tuyên bố này. Khi bạn cung cấp thông tin trên trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và tuyên bố này để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó.

2. Hành vi của người dùng

Tất cả các điều khoản sử dụng của trang web này đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp. Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và đảm bảo tính hợp pháp của các ý kiến ​​được thể hiện hoặc tải lên dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, v.v. và bạn cũng phải đồng ý Tuân thủ các quy tắc ứng xử sau:

  1. Chúng tôi cam kết không gửi, đăng, tải lên bất kỳ nhận xét có hại, quấy rối, vu khống, phỉ báng nào vi phạm luật của Đặc khu hành chính Hồng Kông và các tin nhắn, thảo luận, email, tin nhắn riêng tư, tệp hoặc tài liệu vi phạm quyền riêng tư, quyền, nhãn hiệu và bản quyền của người khác .
  2. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
  3. Thu thập trái phép thông tin bí mật cá nhân
  4. Sử dụng, sao chép hoặc trích xuất bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không được phép
  5. Gửi tất cả các loại quảng cáo, khuyến mãi, giới thiệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, hội thảo và bất kỳ thông điệp khuyến mại nào mà không có sự đồng ý
  6. Gửi các chương trình máy tính hay virus gây rối, phá hoại làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống website

3. Tạm dừng dịch vụ

Trang web này có quyền tạm ngừng hoặc làm gián đoạn toàn bộ hoặc một phần dịch vụ mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động nào đến người dùng trong thời gian gián đoạn:

  1. Mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác
  2. Trang web này cần được bảo trì, cập nhật nội dung hoặc bất kỳ hình thức bảo trì nào dưới đây

4. Bản quyền

Bản quyền của bất kỳ nội dung nào do người dùng cung cấp trên trang web này thuộc về Thommatngaymua.com và được sở hữu hoàn toàn theo phương thức miễn phí bản quyền. Bất kỳ ai cũng không được sao chép, in lại và sửa đổi trang web này mà không có sự đồng ý và chấp thuận của công ty Nội dung trang web và cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Thommatngaymua.com có toàn quyền sử dụng, sửa đổi, phân phối và sử dụng bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào hiện được biết đến hoặc được phát triển trong tương lai.