Hầu hết các công ty thương mại điện tử đều vi phạm việc bảo vệ dữ liệu cá nhânKominfo đã công bố dữ liệu về số trường hợp vi phạm liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hầu hết các vi phạm xảy ra trong lĩnh vực Thương mại điện tử.Thommatngaymua.com

Tin liên quan:   Thông số kỹ thuật của 4 HP Redmi Note 11 Series Global

Leave a Comment