Kiến thức: [NEW] Chiếm hữu có nghĩa là gì? Quy định về quyền chiếm hữu trong Bộ luật Dân sự 2015 – Thommatngaymua

Hãy cùng Thommatngaymua tìm hiểu về [NEW] Chiếm hữu có nghĩa là gì? Quy định về quyền chiếm hữu trong Bộ luật Dân sự 2015 trong bài viết dưới đây nhé

Nội Dung Chính Trong Bài Viết

  • 1. Chiếm hữu có nghĩa là gì?
  • 2. Các hình thức chiếm hữu:
  • 3. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu
  • 4. Bảo vệ việc chiếm hữu như thế nào?
  • Bệnh Chiếm Hữu |PHẦN 2| Truyện ngôn tình chiếm hữu sủng ngọt
  • [Phê!] Qua Đêm với Trai Lạ, Hoá Ra Lại Là Tổng Tài – Trọn Bộ, Mc Hằng Miu | Truyện Ngôn Tình
  • Chiếm Hữu – YuuP Ft. Mley, Xám |VIDEO LYRIC|
  • Ngô Kiến Huy thất thần Trường Giang bật khóc nhận tin ”Thánh sún” Ngân Thảo t,ự t,ử
  • ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU – Phần 1 | Truyện ngôn tình, viễn tưởng, ngọt sủng, siêu sắc, nam nữ cường, HE

chiếm hữu có nghĩa là gì: Here is a post related to this topic.

Chiếm hữu có nghĩa là gì? Quy định về quyền chiếm hữu trong Bộ luật Dân sự 2015. Như thế nào được coi là chiếm hữu hợp pháp? Người nào có quyền chiếm hữu tài sản của người khác?

Lần đầu tiên trong Bộ luật dân sự, các nhà làm luật quy định về khái niệm chiếm hữu. Trong Bộ luật dân sự 2005 các nhà làm luật có quy định về quyền chiếm hữu tại điều 182 với nội dung: ” Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản”. Tuy nhiên theo điều 179 bộ luật dân sự 2015 thì khái niệm chiếm hữu đã được quy định rộng hơn, có nhiều điểm mới hơn.

1. Chiếm hữu có nghĩa là gì?

– Theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Dân sự 2015 (bắt đầu có hiệu  lực từ ngày 01/01/2017), chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.

– Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

Trên cơ sở khái niệm chiếm hữu được quy định là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản ( khoản 1) và chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu tại khoản 2 , chiếm hữu được hiểu là các nội dung sau:

Chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản bao gồm chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu ủy quyền, người có quyền chiếm hữu tài sản trên cơ sở một giao dịch dân sự hợp pháp, người được nhà nước giao quyền chiếm hữu thông qua một quyết định có hiệu lực hoặc qua một bản án có hiệu lực pháp luật, người chiếm hữu không theo ý chí của chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền.

Các chủ thể nắm giữ và chi phối tài sản tức là trực tiếp quản lý, tác động vào tài sản theo ý chí của mình nhằm duy trì tình trạng tài sản theo ý chí của mình nhằm duy trì tình trạng tài sản theo ý chí của mình. Chủ thể có thể bằng hành vi của mình thực hiện việc chiếm hữu goi là chiếm hữu trực tiếp. Chủ thể thực hiện việc chiếm hữu thông qua hành vi của người khác gọi là chiếm hữu gián tiếp. Trường hợp này người chiếm hữu giao tài sản của mình cho người khác kiểm soát, vì vậy người kiểm soát tài sản phải thực hiện các hành vi mà người chiếm hữu cho phép.

Chiếm hữu của các chủ thể không phải là chủ sở hữu được quy định từ điều 228 đến điều 233 và điều 236 là căn cứ để xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Như vậy, các trường hợp chiếm hữu khác của các chủ thể không phải là chủ sở hữu mà không thuộc Điều luật này sẽ không được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh việc lần đầu tiên có khái niệm chiếm hữu được quy định trong bộ luật dân sự 2015, điều 179 nên điều chỉnh khái niệm chiếm hữu như sau: Việc sử dụng thuật ngữ: như chủ thể có quyền không hợp lý trong quy định về chiếm hữu. Như chủ thể có quyền thể hiện sự tương đương trong phạm vi quyền của người thực tế chiếm hữu với người có quyền chiếm hữu. Trong khi đó, vế trước của khoản 1 đã ghi nhận ” chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối

2. Các hình thức chiếm hữu:

– Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

Về bản chất: Người chiếm hữu không biết hoặc không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

Chế độ pháp lý:

Xem thêm: Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền nào quan trọng nhất?

Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình được pháp luật công nhận và bảo vệ trong một số trường hợp:

+ Có thể trở thành chủ sở hữu tài sản theo BLDS quy định;

Tin liên quan:   Giấc Mơ Nằm Ngủ Thấy Xe Đạp Là Điềm Báo Gì? Hên Hay Xui

+ Có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi , lợi tức trong một số trường hợp.

Hậu quả pháp lý:

Người chiếm hữu ngay tình sẽ phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu nhưng nếu việc chiếm hữu có yếu tố liên tục, công khai thì người chiếm hữu ngay tình được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại và được áp dụng thời hiệu hưởng quyền:

+ Đối với bất động sản: nếu trong vòng 30 năm mà không xác nhận được chủ sở hữu tài sản thì người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai trở thành chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản.

+ Đối với động sản: nếu trong vòng 10 năm mà không xác nhận được chủ sở hữu tài sản thì người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai trở thành chủ sở hữu hợp pháp của động sản đó.

Hậu quả suy đoán: Ngay tình là trường hợp mặc nhiên thừa nhận của người chiếm hữu theo tình trạng suy đoán.

Xem thêm: Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật theo Bộ luật dân sự 2015

– Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.

Về bản chất: Người chiếm hữu biết rõ tài sản mình đang chiếm hữu là không có căn cứ pháp luật.

Chế độ pháp lý: Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình không được pháp luật bảo vệ trong mọi trường hợp.

Hậu quả pháp lý: Người chiếm hữu không ngay tình buộc phải chấm dứt việc chiếm hữu thực tế đối với tài sản, hoàn trả lại tài sản cho chủ thể có quyền đối với tài sản, bồi thường thiệt hại nếu có do hành vi chiếm hữu bất hợp pháp gây ra.

– Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu.

– Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình.

3. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu

Việc suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 Bộ luật Dân sự 2015:

– Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.

Xem thêm: Quyền chiếm hữu có nghĩa là gì? Phân loại quyền chiếm hữu tài sản?

– Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người chiếm hữu không có quyền.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

– Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Như vậy, trong BLDS 2015, người chiếm hữu đã không còn phải chứng minh quyền của mình để được bảo vệ như ở “Bộ luật dân sự 2015” nữa. Đây là một điểm tiến bộ rất lớn trong quy định về chiếm hữu của BLDS 2015. Ta sẽ cùng phân tích hiệu quả của sự bảo vệ này dưới góc độ người chiếm hữu và người kiện đòi khôi phục chiếm hữu.

Đối với người chiếm hữu, nhờ suy đoán ngay tình mà người chiếm hữu được nhận hoa lợi, lợi tức mà không cần chứng minh sự ngay tình của mình; được hưởng thời hiệu xác lập sở hữu mà không cần chứng minh. Đứng trước một sự xâm phạm trực tiếp vào tình trạng chiếm hữu, người chiếm hữu có thể kiện yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền buộc người xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại. Đứng trước một tranh chấp về chiếm hữu, người chiếm hữu cũng được bảo vệ mà không cần chứng minh mình có quyền. Như vậy, BLDS 2015 đã bảo vệ tốt đối với người chiếm hữu.

Tuy nhiên, đối với người đi kiện đòi khôi phục chiếm hữu thì BLDS 2015 lại bày tỏ những bất cập. Như phân tích ở phần trước, người đi kiện đòi tài sản có thể tranh chấp về tình trạng, cũng có thể tranh chấp về quyền với người chiếm hữu. Tuy nhiên, dường như BLDS 2015 không cho phép người đi kiện được phát một đơn kiện để đòi khôi phục tình trạng chiếm hữu.

– Việc chiếm hữu không liên tục hoặc không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu.

Tin liên quan:   Ngủ Thấy Mình Thi Trượt Hoặc Thất Nghiệp Là Điềm Báo Gì?

4. Bảo vệ việc chiếm hữu như thế nào?

Nếu việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm, người chiếm hữu có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm đó phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại.

Về trường hợp đòi lại tài sản: Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó.

Nếu trường hợp chủ sở hữu quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình. Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

Như vậy, có thể thấy về chế định bảo vệ chiếm hữu trong Bộ luật dân sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 vừa khó thực thi, lại vừa bất công. Sự bảo vệ như vậy không thể nào giúp cho các mối quan hệ dân sự được vận hành một cách ổn định, gây nguy hại đến niềm tin của các chủ thể đối đối với sự bảo vệ của luật pháp, khiến cho nền kinh tế cứ vướng mắc vào tranh chấp quyền lợi mà không thể phát triển nhanh.

Bệnh Chiếm Hữu |PHẦN 2| Truyện ngôn tình chiếm hữu sủng ngọt

Bệnh Chiếm Hữu |PHẦN 2| Truyện ngôn tình chiếm hữu sủng ngọt
Tác giả: Tùng Lan
Văn án:
Nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, Thời Ôn đau lòng đưa cho thiếu niên một xấp khăn giấy…
Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch.
Cô và thiếu niên kia bắt đầu dây dưa với nhau, không nghĩ tới cậu ta cứ như phát điên, hành động cực kì khác người.
Chị gái Thời Noãn bị bức nhảy lầu mà chết, mẹ cô tâm thần không ổn định.
Vừa trọng sinh, ngày hôm sau cô lại gặp thiếu niên khăn giấy.
Bất đắc dĩ hạ quyết tâm, cô chuyển tới trường của thiếu niên kia, quyết tâm ngăn cản bi kịch.
Chỉ là, hết thảy mọi việc đều xảy ra ngoài tưởng tượng của cô.
Thiếu niên bị đánh đến người đầy thương tích.
Phiền toái nhắm mắt, cậu giống như du hồn nhưng lại dịu ngoan vô hại.
Thời Ôn quyết định, để cậu không có suy nghĩ cực đoan cùng với khuynh hướng tàn bạo như đời trước, cô sẽ cứu rỗi cậu.
Chỉ là…
Thời Ôn nhìn gương mặt tinh xảo mà nhợt nhạt, đáy mắt cậu là sự chiếm hữu khiến cô hoảng hốt: ”Trần Trì, cậu làm sao vậy?”
Trần Trì mặt không biểu tình, ôn nhu xoa mặt cô, lẩm bẩm: ”Ôn Ôn, đừng cười với hắn. Nếu không tôi sẽ không khống chế được chính mình…”
Nam chính cả hai đời chỉ yêu duy nhất nữ chính, cùng chị của nữ chính không có chút tình cảm nào.
Trọn bộ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYeBg4ZjyqXFDrBVLkUs5glf1vzeCt2P
Link đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCvJZVCQIuzcQPxqup78rR1Q?sub_confirmation=1
Mọi người nhớ ĐĂNG KÝ KÊNH và NHẤN CHUÔNG để ủng hộ Huyên tiếp tục làm video nha! Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ!

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

[Phê!] Qua Đêm với Trai Lạ, Hoá Ra Lại Là Tổng Tài – Trọn Bộ, Mc Hằng Miu | Truyện Ngôn Tình

[Phê!] Qua Đêm với Trai Lạ, Hoá Ra Lại Là Tổng Tài Trọn Bộ, Mc Hằng Miu | Truyện Ngôn Tình
‘MC Hằng Miu Official’ là kênh chuyên đọc các bộ truyện ngôn tình mới, truyện ngôn tình hay đặc sắc, thuộc các thể loại truyện hiện đại,ngược, sủng, tổng tài, truyện tâm lý xã hội

Video có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair use (https://www.youtube.com/yt/copyright/…)
Mọi vấn đề về vi phạm chính sách hoặc nguyên tắc cộng đồng liên hệ với chúng tôi qua Gmail: atpteamtruyen@gmail.com Xin cảm ơn!
truyệntổngtài
truyệnngôntình
truyenngontinh
truyệnngôntìnhmới

Tin liên quan:   10 loại thiên thạch và hình ảnh của chúng

Chiếm Hữu – YuuP Ft. Mley, Xám |VIDEO LYRIC|

Title: Chiếm Hữu YuuP Ft. Mley, Xám (Prod: Wizhy)
Facebook YuuP: https://www.facebook.com/YuuP2607
Xám: https://www.facebook.com/kenpi.vipr
Fanpage channel: https://www.facebook.com/caohieuminhofficial/r
https://www.facebook.com/TheGioiAmNhacBauTroiTuDor
ヅ Nhấn Like u0026 Subscribe (Đăng ký) đễ cập nhật những Video mới từ kênh Cao Hiếu Minhr
Ủng hộ tài trợ hay quảng cáo lên channel:http://bit.ly/caohieuminhr
r
Link mp3:r
r
r
r
Video + Effect Trans + Designer: r
CaoMjnh: https://www.facebook.com/phancaomjnh r
Quản Lý kênh bản quyền,quảng cáo , Time Subr
Đình Hiếu: https://www.facebook.com/Mrhieu7717r
r
r
Lyric:
Không còn là chuyện dối, thật
Thả tâm tư vào trong khói, mực
Câu chuyện còn trong tối mực, để cho cơn đau này nhói ngực
Anh lại quay về nơi chốn cũ, mặc cho những bụi đường phủ khoác
Khi đêm tối trở về chỉ còn lại mình anh trên chiếc giường cũ nát
Một mình á, không có nghĩa là cô đơn
Chỉ là bản thân anh đang hẹn hò với người con gái tên cô đơn
Em là..người yêu cũ nay không hơn,
Bước theo năm tháng thì tình ta cũng đành phai mờ theo những vết sơn
Đưa em vào những bài nhạc, nước mắt rơi khẽ chạm bàn tay
Đôi mắt này nó bỗng mờ dần, thêm chút hữu vị để anh càng say
Tiếng mưa rời ngoài hiên vắng, căn phòng trống trở nên yên ắng
Để anh biết đc là mặt trời của em nó đã không còn nghiêng nắng
Nhìn dòng người bước qua nhau, sau 1 đêm với gạt tàn đầy
Cũng là lúc nỗi nhớ về em cùng với cuộc sống ngột ngạt hằng ngày
Nếu như mai này em đi, ghé về qua nơi con đường này
Từng hàng cây nơi đứng khi xưa giờ chỉ còn lá cô đơn buồn gầy
Ta tìm gì giữa lối đời, mất đi nhau ta đổ lỗi đời
Mong sao ta có thể đổi lời, để khi gặp em ta sẽ nói lời
Tuy đôi ta đã xa nhau, nhưng con tim nó không toại nguyện
Anh ước gì chuyện tình đôi ta nó không phải là 1 phần ngoại truyện
”Quay ngang chào nhau – Thênh thang nào đâu”
Anh sẽ cố chôn dấu nó đi mặc cho cơn đau nó đang đào sâu
Chôn giấu nó đi
Chôn giấu nó đi
Chôn giấu nó đi mặc cho cơn đau nó đang đào sâu
Trái tim vỡ rồi ,chỉ còn đêm dài mãi trôi..
Ôm nỗi buồn , người ra đi mà chẳng 1 lời
Tháng năm đó mình quyện vào nhau, như ánh trăng vàng bên áng mây hồng……
Đã qua rồi những kỉ niệm xưa chỉ còn nước mắt ai rơi…
TA biết đợi người không đến, sao tâm thức không chịu rời đi
NHƯ lý trí ta đã cố cản ,không cho thân mình có thể lờ đi
CHỜ trời không còn nghiêng nắng chỉ lại còn lại đó nỗi sầu miên man
AI tự thêm vào trong đêm vắng, những nốt nhạc tình cô độc thênh thang
TRONG căn phòng trở nên vắng lặng, li trà dũng khê vẫn còn hương đắng
MƯA rơi lách tách ngoài hiên, trong thâm ta vẫn cứ tưởng rằng
SAO bao lần ta muốn chiếm hữu , nhưng rồi tất cả còn lại giấc mơ
TA thấy nàng buông màn sương trắng, phủ kín che giấu dòng lệ thẫn thờ
CÒN thời gian chẳng đợi để lâu , ta say đâu chẳng nói thành lời
VƯƠNG ngã nơi cành trúc trắng , nhưng ân tình đó nó đã 1 đời
BÓNG đổi rời , chỉ một điều ước , là bản thân nàng sẽ được vẹn duyên
NGƯỜI vì nàng trải qua sóng gió, ta mong kiếp này nàng được bình yên
Khói sương mờ, ta lại say trong nỗi ưu tư
Giữ bóng hình vẹn nguyên ta nguyện mang theo dẫu mãi không tương phùng…..!

Ngô Kiến Huy thất thần Trường Giang bật khóc nhận tin ”Thánh sún” Ngân Thảo t,ự t,ử

Ngô Kiến Huy thất thần Trường Giang bật khóc nhận tin ”Thánh sún” Ngân Thảo t,ự t,ử
► Kênh TIN VIỆT 24H TV cập nhật những tin tức, sự kiện mới và hấp dẫn nhất hàng ngày. Các bạn đừng quên ”Đăng Ký” Kênh để không bỏ lỡ những clip hấp dẫn trên kênh của chúng tôi.
►Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: baomoi.yangdl196@yahoo.com

ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU – Phần 1 | Truyện ngôn tình, viễn tưởng, ngọt sủng, siêu sắc, nam nữ cường, HE

ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU
Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng, ngọt sủng, siêu sạch siêu sắc, nam nữ cường, HE
Phần 1.

Xem tiếp ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU Phần 2 | Truyện ngôn tình, viễn tưởng, ngọt sủng, siêu sắc, nam nữ cường, HE tại đây:
https://youtu.be/eAWIJbiPMDo
Xem trọn bộ ĐỘC QUYỀN CHIẾM HỮU (Full) | Truyện ngôn tình, viễn tưởng, ngọt sủng, siêu sạch siêu sắc, nam nữ cường, HE tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=5m2EWQH0wNwu0026list=PL_5HaNMGJI_Dbua3zG7waG3lfzUMH7hKZ

độngtruyện​
truyệnngôntình​
docquyenchiemhuu
độcquyềnchiếmhữu
truyệnaudio
truyệnsủng
truyệnngôntìnhngượcsủng
truyệnhiệnđại
truyệnngôntìnhsắc

© Bản quyền video bao gồm âm thanh, hình ảnh thuộc về Động Truyện, không reup dưới mọi hình thức.

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other wayshoi-dap/

Thank you for viewing the post. chiếm hữu có nghĩa là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp

Thommatngaymua

Leave a Comment