Kiến thức: [Update] Cách xưng hô ở Trung Quốc – Thommatngaymua

Hãy cùng Thommatngaymua tìm hiểu về [Update] Cách xưng hô ở Trung Quốc trong bài viết dưới đây nhé

Nội Dung Chính Trong Bài Viết

vợ vua gọi có nghĩa là gì: You are currently viewing the topic.

Trong môn phái
Trong giang hồ
Trong hoàng cung
Một số khác

F. Trong môn phái:

a) Môn phái bình thường
Về cơ bản là giống như trong gia đình nhưng thêm chữ “sư” đằng trước, có một số điểm khác:
– Đệ tử của yêu quái tu luyện lâu năm gọi thầy là: lão lão
– Lão lão gọi đệ tử là: tiểu lão
– Chồng của sư phụ: sư trượng/ sư công
( Như trường hợp của vợ chồng Quy Tân Thụ đều nhận đệ tử, 2 người đệ tử đều gọi 2 vợ chồng ông là sư phụ)
– Vợ của sư phụ: sư nương/ sư mẫu
– Sư phụ của sư phụ: thái sư phụ/ sư tổ
– Người sáng lập môn phái: tổ sư (nam)/ tổ sư bà bà (nữ)
– Các đời tiếp theo gọi sư tổ đời thứ…
– Đệ tử: đồ nhi/ đồ tôn (đời tiếp theo)
– Đứng đầu một môn phái ở hiện tại: chưởng môn
b) Phật giáo:
• Xưng:
– Người trẻ tuổi: tiểu tăng (nam), tiểu ni (nữ)
– Người cao tuổi: lão nạp (nam), lão ni (nữ)
– Xưng chung với ý khiêm tốn: bần tăng/bần ni
• Gọi:
– Chung chung: thí chủ/tiểu thí chủ/lão thí chủ
– Đứng đầu một đường gọi là: Thủ Tọa
– Đứng đầu một chùa gọi là: Trụ trì hoặc Phương Trượng
c) Đạo giáo:
– Người trẻ tuổi: đạo nhân (nam), đạo cô (nữ)
– Người cao tuổi: lão đạo (nam), lão đạo bà (nữ), chân nhân (võ học đặc biệt cao siêu)

G. Trong giang hồ:

a) Mới gặp lần đầu:
• Đối với nữ trẻ tuổi:
– Được gọi: cô nương hoặc tiểu thư (đối với con nhà giàu có danh tiếng)
– Xưng lại: tiểu nữ (khiêm tốn), bản cô nương/ ta (ko khiêm tốn)
• Đối với nam trẻ tuổi:
– Được Gọi: các hạ, huynh đệ/huynh đài (tiểu huynh đệ nếu nhỏ hơn nhiều tuổi) hoặc công tử (đối với con nhà giàu có danh tiếng) hoặc thiếu hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó), tiên sinh (với người nho nhã),
– Xưng lại: tại hạ, hậu bối/ vãn bối/ tiểu bối( khi gặp người lớn hơn), ta (ko khiêm tốn)
• Nam/nữ cao tuổi:
– Được Gọi: Lão tiền bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó)
– Xưng: Ta, lão, (tên) + mỗ
• Người gặp mặt:
– Công tử (đối với con nhà giàu có danh tiếng).
– Thiếu hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó).
– Tiên sinh (với người nho nhã).
– Hiền huynh/ hiền đệ (gọi thân mật).
– Lão tiền bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó)
Chú ý: tại hạ – các hạ là cách xưng hô trung tính tương đương như tôi – anh trong ngôn ngữ hiện đại, vãn bối – tiền bối nghĩa là người đi sau và đi trước, thể hiện ý tôn trọng khiêm nhường nói chung dù không cùng môn phái, cùng môn phái có thể dựa trên thứ bậc để phân ra trưởng bối, nhị bối, tiểu bối…
– Khi thân thiết có thể chuyển sang xưng hô thân mật như trong gia đình.
– Khi đã biết cao danh quý tính và chức vị, môn phái thì dựa theo đó để gọi.
– Khi căm thù/tức giận: ta-ngươi
– Khi chửi mắng: tiểu tặc, lão tặc, tặc tử (nam), a đầu (nữ)…
b) Nếu không đối thoại trực tiếp:
– Với nam: Hắn/ Y/ Gã/ Ông ta / Lão ta
– Với nữ: Mụ/Ả/ Cô ta/ bà ta /Thị

Tin liên quan:   Danh sách các con sông ở Sumatra: Dài nhất & Lớn nhất

H. Trong hoàng cung:

a) Ngoại hiệu hoàng thất:
– Cha vua (người cha chưa từng làm vua): Quốc lão
– Cha vua (người cha đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con): Thái thượng hoàng
– Mẹ vua (chồng chưa từng làm vua): Quốc mẫu
– Mẹ vua (chồng đã từng làm vua): Thái hậu
– Mẹ kế (phi tử của vua đời trước): Thái phi
– Bà của vua: Thái hoàng thái hậu
b) Xưng khi nói chuyện:
– Quốc lão/Thái thượng hoàng: Ta
– Thái hoàng thái hậu/Quốc mẫu/Thái hậu: Ai gia/ta/lão thân
c) Các con cháu trong hoàng tộc gọi:
– Thái thượng hoàng/Thái hậu… : Hoàng gia gia/Hoàng nãi nãi hoặc Hoàng tổ mẫu…
– Anh trai vua:Vương/ Hoàng huynh
– Chị gái vua: Công chúa/Hoàng tỉ
– Vua: Hoàng thượng
– Vua của đế quốc (thống trị các nước chư hầu): Hoàng đế
– Em trai vua: Vương/Hoàng đệ
– Em gái vua: Công chúa/Hoàng muội
– Bác vua: Vương/Hoàng bá
– Chú vua: Vương/Hoàng thúc
– Vợ vua: Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương
– Cậu vua: Hoàng cữu phụ/Quốc cữu
– Cha vợ vua: Quốc trượng
– Con trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thái tôn
– Cháu trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thành tôn
– Con trai thứ vua chư hầu: Quận vương
– Vợ chính quận vương: Quận vương phi
– Vợ bé quận vương: phu nhân
– Con trai quận vương: Công tử/thiếu gia
– Con gái quận vương: Tiểu thư
– Con gái vua chư hầu: Quận chúa
– Chồng quận chúa: Quận mã
– Vợ chính Vương: Vương phi
– Vợ bé Vương: Trắc phi/Thứ phi
– Thiếp của Vương: Phu nhân
– Con trai vua: Hoàng tử ( A ka – nhà Thanh)
– Con trai vua (người được chỉ định sẽ lên ngôi): Đông cung thái tử/Thái tử
– Vợ hoàng tử: Hoàng túc
– Vợ thái tử: Thái Tử phi
– Con gái vua: Công chúa ( Cách Cách – nhà Thanh)
– Con rể vua: Phò mã
– Con trai trưởng vua chư hầu: Thế tử
– Con gái vua chư hầu: Quận chúa
– Chồng quận chúa: Quận mã
– Con gái vua nhà Thanh: Cách Cách
– Con rể vua nhà Thanh: Ngạch phò
– Con trai vương: Bối lặc
– Con gái vương: Cách cách
– Con dâu vương: Phúc tấn
– Con rể vương: Ngạch phò
d) Xưng hô:
• Vua: Qua từng triều đại vua sẽ có danh xưng khác
 Thời Hạ – Thương – Chu: Vương
 Thời Xuân Thu – Chiến Quốc:
– Nước lớn: Vương
– Nước nhỏ: Hầu/Công/Bá (thuộc chư hầu)
 Từ triều Tấn trở đi: Hoàng đế
 Thời Nguyên và Thanh: Đại Hãn
• Con vua: Cũng như với vua, con vua cũng được gọi thay đổi theo từng triều đại
 Con trai:
– Thời Hạ – Thương – Chu tới thời nhà Tần: Công tử
– Thời Hán đến Minh: Hoàng tử
– Thời Thanh: A ca
– Người được chỉ định sẽ lên ngôi: Đông cung thái tử/Thái tử
– Vợ chính Đông cung thái tử: Thái tử phi
– Vợ hoàng tử: Hoàng túc, hoàng tử phi,
– Vợ bé: Trắc phi/thứ phi
– Thiếp: Phu nhân
 Thời nhà Thanh:
– Vợ lớn A ca: Đích phúc tấn
– Vợ bé A ca: Trắc phúc tấn
 Hoàng Thất tự xưng:
– Quả nhân: dùng cho tước nào cũng được.
– Trẫm: chỉ cho Hoàng đế/Vương.
– Cô gia: chỉ dùng cho Vương trở xuống. (Vương gia…)
– Vua gọi các quần thần: chư khanh, chúng khanh
– Vua gọi cận thần (được sủng ái): Ái khanh.
– Vua gọi vợ (được sủng ái): Ái phi. Không thì gọi (Họ) + Chức vị.
VD: Lan quý phi…
– Vua gọi vua chư hầu: hiền hầu
– Vua, hoàng hậu gọi con (khi còn nhỏ): hoàng nhi
– Các con tự xưng với vua cha: nhi thần
– Các con gọi vua cha: phụ hoàng ( Hoàng A Mã), phụ Vương
– Các con vua gọi mẹ: mẫu hậu (Hoàng ngạch nương), Vương hậu nương nương
– Mẹ ruột: Mẫu phi/mẫu thân
– Phi tần khác: Mẫu phi hoặc gọi “Tước hiệu + nương nương”
– Tự xưng: Ta, bổn hoàng tử/bổn công chúa.
– Các quan tâu vua: bệ hạ, thánh thượng
– Các thê thiếp (bao gồm cả vợ) khi nói chuyện với vua xưng là: thần thiếp
– Hoàng thái hậu nói chuyện với các quan xưng là: ai gia
– Các quan tự xưng khi nói chuyện với vua: hạ thần
– Các quan tâu vua: bệ hạ, thánh thượng, đại vương
– Các quan tự xưng khi nói chuyện với quan to hơn (hơn phẩm hàm): hạ quan, ti chức, tiểu chức
– Nữ với nam: thiếp, tiện thiếp, nô, nô gia
– Lớp nhỏ với lớp lớn: vãn sinh, học sinh, hậu học, vãn bối
– Ngang hàng nhau: bỉ nhân, tại hạ
– Các quan tự xưng với dân thường: bản quan
– Dân thường gọi quan: đại nhân
– Dân thường khi nói chuyện với quan xưng là: thảo dân, tiểu dân, hạ dân
– Người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v… : nha dịch/nha lại/sai nha
– Con trai nhà quyền quý thì gọi là: công tử
– Con gái nhà quyền quý thì gọi là: tiểu thư
– Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi ông chủ là: lão gia
– Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi bà chủ là: phu nhân
– Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi con trai chủ là: thiếu gia
– Đầy tớ trong các gia đình quyền quý tự xưng là (khi nói chuyện với bề trên): tiểu nhân
– Đầy tớ gọi vợ con trai chủ là: Thiếu phu nhân
– Đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến: tiểu đồng/thư đồng
– Các quan thái giám khi nói chuyện với vua, hoàng hậu xưng là: nô tài
– Cung nữ chuyên phục dịch xưng là: nô tì
– Ngoài ra, đối với các quan còn có kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Ví dụ: Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc…

Tin liên quan:   Ngủ Mơ Thấy Ổ Cắm Điện Bốc Cháy Đánh Đề Con Số Gì?

I. Một số từ khác:

– Gọi nhà của mình theo cách khiêm nhường lúc nói chuyện với người khác thì gọi là: tệ xá/hàn xá
– Đứa bé thì gọi là: tiểu hài nhi… bé gái thì gọi là: nữ hài nhi… bé trai thì gọi là: nam hài nhi
Lưu ý: Nếu trong truyện xưng hô ta – ngươi thì tùy vào hoàn cảnh, ngữ cảnh xưng hô cho phù hợp. Không nên lạm dụng những thuật ngữ trên này (bảng này chỉ dùng trong trường hợp không hiểu nghĩa của từ đó có nghĩa là gì)

Sưu tầm từ nhiều nơi

Chia sẻ mọi nơi ~

  • Email

  • Share on Tumblr
  • Tweet

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Liên quan

Toàn Cảnh THỜI BAO CẤP – Những Chuyện Chỉ Có Ở Việt Nam Thời Kỳ Bao Cấp Lịch Sử

Toàn Cảnh THỜI BAO CẤP – Những Chuyện Chỉ Có Ở Việt Nam Thời Kỳ Bao Cấp Lịch Sử
Ở thời nay, ăn mặc “sành điệu”, ăn uống “sành điệu”, chọn nhà hàng nào, thời trang nào… là thứ mà mọi người phải suy nghĩ, người đơn giản hơn một chút thì phải là “ăn ngon mặc đẹp”… Nhưng cách đây 30, 40 năm, vào những năm 70, 80 của thế kỷ 20, các thế hệ người Việt chỉ ước ao đủ ăn đủ mặc. Thời bao cấp, với cách gọi nôm na trong người dân là “thời đặt gạch xếp hàng”, diễn ra từ năm 57 tại miền Bắc, tới sau 4/ 75 thì triển khai trên toàn quốc, mãi tới 4/1989 mới thực sự kết thúc. Giai đoạn này nằm trong ký ức không thể quên của thế hệ đầu 8X, 7X, 6X…

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Review Phim King Mokey – Vương Quốc Động Vật | Vua Khỉ Biến Thành Người Như Thế Nào?

Review Phim King Mokey Vương Quốc Động Vật | Vua Khỉ Biến Thành Người Như Thế Nào?
Chào mừng các bạn đến với “Covermusic”
Hôm nay chúng ta cùng xem phim: King Mokey Vương Quốc Động Vật

Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quyên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.
Hình ảnh và nội dung của videos đều tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng hợp lý (Fair Use) và nguyên tắc về bản quyền (Copyright) của youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCssLf3jWEEeKMJlrgPt123A
Thông tin xin liên hệ/contact: tuankoy04111997@gmail.com

reviewphimhay​ reviewphim​ tomtatphim​
/
© Bản quyền thuộc về Covermusic
© Copyright by Woxuos Review Phim Do not Reup

Hài Tết 2022 | Đại Gia Chân Đất 12 – Tập 1 | Phim Hài Tết Mới Nhất 2022 | Trung Hiếu, Quang Tèo

Hài Tết 2022 | Đại Gia Chân Đất 12 Tập 1 | Phim Hài Tết Mới Nhất 2022 | Trung Hiếu, Quang Tèo
Hài Tết 2022 : https://bit.ly/3DMmMDc
đại gia chân đất 12 tập 2 : https://youtu.be/T9UvIu2pk
HaiTet2022 PhimHaiTet HaiTet
Phim Hài Mới Nhất: https://goo.gl/bDKzaU
Hài Chiến Thắng : https://goo.gl/587pZ4
Hài Tết 2022 Mới Nhất : https://goo.gl/ZZxOJe
Đăng ký Xem PHIM HÀI 2022 Mới Nhất : https://goo.gl/ai2Eet
Fanpage Bình Minh Film: https://www.facebook.com/hangphimbinhminh

Tin liên quan:   Gió cố định: Định nghĩa và các loại (Đầy đủ nhất)

Phim CỔ TÍCH HÀI Mới 2021: VUA TRỘM | PHIM LẺ CỔ TÍCH THVL 2021 HAY NHẤT | PHIM CỔ TÍCH 2021

Phim CỔ TÍCH HÀI Mới 2021: VUA TRỘM | PHIM LẺ CỔ TÍCH THVL 2021 HAY NHẤT | PHIM CỔ TÍCH 2021
▶️ CỔ TÍCH PHÁ ÁN LIÊU TRAI [TRỌN BỘ]: https://youtu.be/xLjUTyVFNKw
▶️ [TRỌN BỘ] THẦY TÀ LUYỆN NGÃI: https://bit.ly/thaytaluyenngai
▶️ [TRỌN BỘ] TRẦN TRUNG KỲ ÁN: https://bit.ly/Trantrungkyan
▶️ [TRỌN BỘ] VÃNG KIẾP SINH HẬN: https://bit.ly/vangkiepsinhhan
▶️ PHIM TRUYỆN CỔ TÍCH NGHĨA TÌNH 2021: https://bit.ly/Cotich
▶️ CỔ TÍCH TỔ NGHỀ 2021: https://bit.ly/cotichtonghe
▶️ CỔ TÍCH QUỶ DỊ 2021: https://bit.ly/cotichmaquy
▶️ CỔ TÍCH PHÁ ÁN 2021: https://bit.ly/Cotichphaan
▶️ ĐĂNG KÝ để xem nhiều hơn: https://bit.ly/THVLCoTich
THVL CỔ TÍCH Kênh Giải Trí thuần phim Việt dành cho mọi gia đình với những câu chuyện cổ tích đặc sắc đã được phát trên sóng Truyền Hình Vĩnh Long ở nhiều thể loại: Cổ Tích Việt Nam, Cậu Bé Nước Nam, Hai Chàng Hảo Hớn, Thế giới cổ tích.
► Các bộ phim đặc sắc do Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long giữ bản quyền và phát hành dưới mọi hình thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trên các hạ tầng internet.
► Không được đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự cho phép của Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long .
Kênh YouTube THVL CỔ TÍCH thuộc hệ thống các Kênh Youtube của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Long giới thiệu những bộ phim truyền hình đã phát sóng có bản quyền của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Long.
________________________
Phimcổtíchmới2021
Cổtíchhaynhất
phimlẻcổtíchhay2021
phimlẻhay2021
phimcổtíchmớihaynhất2021
cổtíchviệtnam2021
phimcổtíchhaynhất
THVLCỔTÍCH
________________________
® Bản quyền thuộc về THVL Do not Reup!

Tại Sao Vua Tự Xưng Là Trẫm, Quả Nhân Và Được Gọi Là Bệ Hạ? Cách Xưng Hô Của Vua Có Ý Nghĩa Gì?

► Click đây để ĐĂNG KÝ: http://bit.ly/doclatv đón xem nhiều video bổ ích
..
Tại Sao Vua Tự Xưng Là Trẫm, Quả Nhân Và Được Gọi Là Bệ Hạ? Cách Xưng Hô Của Vua Có Ý Nghĩa Gì? https://youtu.be/EsR7Q0Y7cQM
..
Tại sao gọi vua là Bệ Hạ? Cách xưng hô của các Hoàng đế có ý nghĩa gì?
Nhìn về thời kỳ các vua, chúa xa xưa, người thời nay thường cho rằng các vị Hoàng đế đều đề cao quyền lực bản thân và bắt mọi người phải cung phụng, kính sợ. Nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của các danh xưng mà các vị vua tự nói về mình qua từng thời kỳ lịch sử, đó là một sự thật hoàn toàn khác. Vậy tại sao gọi vua là Bệ Hạ? cách xưng hô của các Hoàng đế có ý nghĩa gì?
Có người tự xưng là “cô (gia)”, lại có người tự xưng là “trẫm”, là “quả nhân”. Và tại sao người xưa lại gọi Hoàng đế là “bệ hạ”? Những danh từ này có nguồn gốc gì và có ý nghĩa như thế nào? Theo Dũng Ca độc sử, dưới đây là nguồn gốc và ý nghĩa của các danh xưng này.
Nguồn: https://sum.vn/2AByL
..
► Đón xem những clip mới nhất bằng cách
● ĐĂNG KÝ YOUTUBE: http://bit.ly/doclatv
..
► MỘT SỐ SERIES VIDEO HỮU ÍCH VỚI BẠN

KHÁM PHÁ KHOA HỌC: http://bit.ly/2USVjfs
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: http://bit.ly/39zyrpk
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: http://bit.ly/39zVxwi
HIỂU BIẾT HƠN MỖI NGÀY: http://bit.ly/37rcWFG
KHOA HỌC CHƯA CÓ LỜI GIẢI: http://bit.ly/2SM7iZt

Donate ủng hộ Online: https://vrdonate.vn/docdaotv (Min 3.000đ)
Momo: 0964002593 (Nội dung: DDTV)
• Chủ TK: Vi Đình Nghĩa || STK: 020037798593
• Sacombank Chi Nhánh Đông Đô TP. Hà Nội
(Nội dung: Ung ho DDTV)
..
Thế giới quanh ta biết bao điều mới mẻ, lạ kỳ. Hãy cùng chúng mình khám phá qua những video bổ ích và lý thú!
► Click đây để ĐĂNG KÝ: http://bit.ly/doclatv để đón xem những video mới nhất từ ĐỘC LẠ TV nhé!
doclatv khampha bian

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other wayshoi-dap/

Thank you very much for viewing the post topic. vợ vua gọi có nghĩa là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hỏi Đáp

Thommatngaymua

Leave a Comment