‘Liên kết thần kinh’ Asa của Elon Musk cấy chip vào não người để đến gần hơnElon Musk thông qua công ty ‘Neuralink’ đang tuyển dụng giám đốc và điều phối viên thử nghiệm lâm sàng cho dự án cấy chip vào não người. Đọc thêm.Thommatngaymua.com

Tin liên quan:   LỰA CHỌN MÁY IN ĐỊNH DẠNG RỘNG TỐT NHẤT!

Leave a Comment