Nhiều loại NFT đắt nhất trên thế giới, một số đã bán được 1,3 nghìn tỷ Rp!NFT hoặc Non-Fungible Token cho phép người sáng tạo cho những người bình thường bán tác phẩm của họ dưới dạng tài sản kỹ thuật số với giá có thể rất đắt.Thommatngaymua.com

See also  Máy chủ Free Fire Advance sẽ mở đến ngày 13 tháng 1, đây là cách đăng ký

Leave a Comment