Phong hóa vật lý: Định nghĩa, Nguyên nhân và Các loại

Hãy cùng tham khảo ngay bài viết Phong hóa vật lý: Định nghĩa, Nguyên nhân và Các loại
được cập nhật ngày 2022-01-15 09:09:39 để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé

Phong hóa là sự kiện phá hủy khối đá, về mặt vật lý, hóa học hoặc sinh học. Ngoài cách hiểu này, phong hóa cũng có thể được giải thích là quá trình thay đổi thành phần và sự phân hủy của đá hoặc các vật chất khác xảy ra trên bề mặt Trái đất (đọc: Vỏ Trái đất) do các quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học. Phong hóa này là một quá trình tự nhiên hoạt động để phá hủy đá thành đất (đọc: đất sét, đất organosol, đất podsol, đất andosol và đất grumusol).

Một định nghĩa khác về phong hóa là quá trình biến đổi và phân mảnh của vật chất đất đá tại hoặc gần bề mặt Trái đất (đọc là: lõi Trái đất) do các quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học gây ra. Quá trình phong hóa xảy ra trong thời gian rất dài. Ngoài chịu ảnh hưởng lớn của thời gian, sự phong hóa của các loại đá này còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

Các loại thời tiết

Phong hóa là quá trình biến đổi đất đá thành đất một cách tự nhiên thông qua các quá trình hóa học, vật lý hoặc sinh học. Phong hóa xảy ra trong tự nhiên bao gồm nhiều loại khác nhau. Nhìn chung, có 3 loại phong hóa là phong hóa vật lý, hóa học và sinh học hoặc phong hóa hữu cơ. Giải thích về từng loại phong hóa như sau:

 1. Vật lý thời tiết

Loại phong hóa đầu tiên là phong hóa vật lý. Phong hóa vật lý là phong hóa thường được gọi là phong hóa cơ học. Phong hóa vật lý là quá trình phong hóa đá do tác động của các yếu tố vật lý lên đá. Có những yếu tố chính đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phong hóa này. Các yếu tố chi phối nhiều nhất là nhiệt độ không khí (đọc: ô nhiễm không khí), áp suất, và cả sự kết tinh của muối. Phong hóa vật lý còn được gọi là phong hóa do thay đổi nhiệt độ hoặc khí hậu (đọc: khí hậu ở Indonesia).

 1. Phong hóa hóa học

Loại phong hóa tiếp theo là phong hóa hóa học. Phong hóa hóa học là quá trình phong hóa do sự thay đổi cấu trúc hóa học của đá thông qua các phản ứng nhất định. Trong phong hoá hoá học, các phản ứng xảy ra trong quá trình phong hoá được chia thành ba loại. 3 loại phản ứng xảy ra trong phong hóa học bao gồm dung dịch, phản ứng thủy phân và phản ứng oxi hóa.

 1. Phong hóa sinh học hoặc hữu cơ

Loại phong hóa tiếp theo là phong hóa sinh học hay phong hóa hữu cơ. Phong hóa sinh học là kiểu phong hóa đá do sinh vật thực hiện thông qua các hoạt động của chúng xung quanh môi trường đá. Nói cách khác, quá trình phong hóa sinh học này xảy ra bởi vì nó được tạo ra bởi các sinh vật. Sự phong hóa này xảy ra do vai trò của một số sinh vật. các sinh vật đóng vai trò trong quá trình phong hóa này bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi khuẩn hoặc thậm chí cả con người.

Đó là một số kiểu phong hóa. Trong ba loại phong hóa, chúng ta sẽ thảo luận về một loại phong hóa. Phong hóa mà chúng ta sẽ thảo luận là phong hóa vật lý.

Vật lý thời tiết

Phong hóa là một quá trình tự nhiên xảy ra trong đá để trở thành đất. Phong hóa vốn là một quá trình tự nhiên có thể được gây ra theo nhiều cách khác nhau. Các cách khác nhau để tạo ra sự phong hóa này có một số loại. Một loại hình phong hóa mà chúng ta quen thuộc là phong hóa vật lý. Phong hóa vật lý là kiểu phong hóa xảy ra trong đá. Đá sẽ trải qua thời tiết vật lý vì nó được gây ra bởi một số yếu tố tự nhiên trong tự nhiên. Trước khi thảo luận thêm về phong hóa vật lý, nó giúp chúng ta biết được ý nghĩa của chính quá trình phong hóa vật lý.

Phong hóa vật lý còn được gọi là phong hóa cơ học hoặc phong hóa vật lý. Phong hóa vật lý hay phong hóa cơ học là một loại phong hóa do các quá trình vật lý hoặc phong hóa xảy ra do ảnh hưởng của các điều kiện đá bên ngoài khác nhau. Phong hóa vật lý là loại phong hóa không trải qua các biến đổi hóa học và khoáng chất đáng kể. Phong hóa vật lý là phong hóa có thể tạo ra các mảnh vỡ hoặc tinh thể nhỏ đến các khối rắn lớn.

Các yếu tố vật lý gây ra thời tiết

Trước đây, người ta đã nói rằng phong hóa vật lý là phong hóa xảy ra do một quá trình vật lý được hỗ trợ bởi một số yếu tố từ tự nhiên. Sau đó, những yếu tố sẽ gây ra phong hóa vật lý này có nghĩa là gì? Một số yếu tố vật lý sẽ gây ra phong hóa bao gồm:

 • Nhiệt độ không khí
 • Địa hình
 • Sự bành trướng
 • Nước Đông cứng

Đó là một số yếu tố có thể khuyến khích sự xuất hiện của phong hóa vật lý. Sự tồn tại của các yếu tố này là rất quan trọng đối với sự xuất hiện của phong hóa vật lý này.

Nguyên nhân của thời tiết vật lý

Phong hóa vật lý có thể xảy ra do ảnh hưởng của một số yếu tố từ tự nhiên. Điều này chứng tỏ quá trình phong hóa vật lý có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhìn chung, nguyên nhân của phong hóa vật lý là do sự khác biệt về nhiệt độ không khí, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của nước muối và áp suất cao. Các giải thích cho từng nguyên nhân như sau:

 1. Chênh lệch nhiệt độ không khí cao
See also  6 Tương tác trong hệ sinh thái sinh học và phi sinh học

Hiện tượng phong hóa do nhiệt độ không khí cao xảy ra đặc biệt ở những vùng có khí hậu lục địa hoặc khí hậu sa mạc. Điều này là do ở các khu vực lục địa vào ban ngày nhiệt độ sẽ rất nóng và khi nhiệt độ nóng các tảng đá sẽ nở ra. Mặt khác, vào ban đêm không khí trong khu vực lục địa sẽ cảm thấy rất lạnh, khi nhiệt độ trở nên lạnh hơn, các tảng đá sẽ co lại. Ngược lại như vậy sẽ làm cho đá bị vỡ, nứt.

 1. Có nước đóng băng trong đá

Phong hóa vật lý cũng có thể được gây ra bởi sự đóng băng của nước trong đá (đọc: đá mácma, đá trầm tích và đá biến chất). Quá trình phong hóa gây ra bởi sự đóng băng của nước trong các loại đá này xảy ra ở các vùng khí hậu ôn đới. Khi nước đóng băng, thể tích của nước sẽ nở ra và sẽ gây ra áp suất. Vì áp lực này, đá sẽ bị hỏng hoặc thậm chí bị vỡ.

 1. Sự kết tinh của muối

Sự phong hóa vật lý cũng có thể được gây ra bởi sự kết tinh của muối. Phong hóa vật lý do kết tinh muối gây ra tất nhiên sẽ xảy ra ở các vùng ven biển (đọc: các hệ sinh thái ven biển). Nếu nước ngầm có chứa muối, thì trong ngày nước sẽ bay hơi và muối sẽ kết tinh. Sự kết tinh này cuối cùng sẽ làm hỏng đá.

 1. Có áp suất cao

Thời tiết vật lý cũng có thể được gây ra bởi áp suất cao. Phong hóa vật lý do áp suất cao có thể xảy ra ở những khu vực có địa hình dốc. Điều này là do áp lực lớn lên đá ở phía dưới lấy từ khối đá phía trên nó sẽ đẩy đá bị phá hủy cấu trúc. Điều này sẽ làm cho đá trải qua độ giòn để cuối cùng xảy ra lở đất (đọc: quá trình trượt đất) và kích thước của chúng thay đổi thành những mảnh nhỏ.

Đó là một số thứ có thể là nguyên nhân gây ra phong hóa vật lý. Tất nhiên các yếu tố đã được đề cập sẽ xảy ra trong mỗi khu vực.

Các loại thời tiết vật lý

Nói chung, chúng ta đều biết rằng phong hóa vật lý là phong hóa do một cái gì đó vật lý gây ra. Tuy nhiên, bạn có biết rằng thời tiết vật lý này cũng có thể được chia thành nhiều loại. Các dạng phong hóa vật lý khác nhau mà chúng ta có thể nhận ra bao gồm:

 1. Giải toả căng thẳng

Loại phong hóa vật lý đầu tiên được gọi là giải toả căng thẳng. Giải toả căng thẳng là tên mô tả một quá trình. Quá trình được đề cập là đá xuất hiện trên bề mặt Trái đất sẽ giải phóng căng thẳng và tạo ra các mối nối hoặc vết nứt song song với bề mặt địa hình. Những vết nứt này chia đá thành nhiều lớp hoặc tấm (tờ giấy) song song với bề mặt địa hình. Độ dày của lớp được xử lý tấm trải nó dày lên khỏi bề mặt. Loại phong hóa này thường xảy ra ở các đá mácma đột phá gần với bề mặt Trái đất.

 1. Phong hóa muối
See also  Hình ảnh của Shahrukh Khan, Vua của Bollywood

Phong hóa muối Đó là một sự kiện của sự phát triển tinh thể trong đá. Tinh thể phát triển trong đá trong các lỗ rỗng cuối cùng sẽ gây ra áp suất cao có thể gây hư hỏng hoặc đứt gãy trong đá.

 1. Tác động của băng giá và hiện tượng thủy phân nứt vỡ

Nước hoặc bất kỳ loại dung dịch nào lắng đọng trong các lỗ rỗng và / hoặc trong các khe nứt đá sẽ làm tăng thể tích của nó lên 9% khi đông đặc. Điều này tất nhiên sẽ gây ra một áp lực đủ mạnh để phá vỡ tảng đá mà nó chiếm giữ. Tiến trình tác động của băng giá và sự phá vỡ thủy lực điều này phụ thuộc vào:

 • Sự hiện diện của các lỗ rỗng và vết nứt trong đá
 • Sự hiện diện của nước / chất lỏng trong lỗ chân lông
 • Nhiệt độ giảm và tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định
 1. Cách nhiệt thời tiết

Cách nhiệt thời tiết Điều này xảy ra do sự nóng lên và làm nguội bề mặt do ảnh hưởng của mặt trời. Kiểu thời tiết này sẽ có ảnh hưởng lớn ở những khu vực có sự chênh lệch nhiệt độ lớn.

 1. Làm ướt và làm khô xen kẽ

Có nghĩa có nghĩa là gì làm ướt và làm khô xen kẽ là tác dụng của sự hấp thụ và làm khô nhanh chóng.

Đó là một số kiểu phong hóa vật lý. Tất cả chúng ta đều biết rằng có năm loại thời tiết vật lý. Và nếu chúng ta để ý sẽ thấy rằng kiểu phong hóa vật lý này có nhiều điểm tương đồng với nguyên nhân của chính phong hóa vật lý.

Đó là một số thông tin về thời tiết vật lý. Phong hóa vật lý là kiểu phong hóa khác với các kiểu phong hóa khác. Mặc dù sự phong hoá giống nhau xảy ra ở các loại đá, nhưng nguyên nhân của mỗi sự phong hoá là khác nhau.

Bài viết Phong hóa vật lý: Định nghĩa, Nguyên nhân và Các loại
được chia sẻ bởi Thommatngaymua.com vào 2022-01-15 09:09:39

Leave a Comment