Từ chối trách nhiệm

1. Độ chính xác của dữ liệu

Mọi ý kiến ​​của các thành viên của cộng đồng và các bác sĩ trên trang web này hoàn toàn là ý kiến ​​cá nhân và không đại diện cho admin của trang web này. Mọi thành viên trong cộng đồng và các bác sĩ có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các ý kiến ​​và thông tin được bày tỏ, nếu không may thông tin đó có sai sót hoặc cấu thành bất kỳ yếu tố gây hiểu nhầm nào thì website này không chịu trách nhiệm và cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

2. Nếu bạn bị bệnh, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trực tiếp

Thông tin được cung cấp trên trang web này và các yêu cầu và gợi ý qua điện thoại của các trung tâm thông tin khác nhau chỉ nên được sử dụng cho mục đích giáo dục và tham khảo chung, và không thể thay thế các cuộc tư vấn trực tiếp chính thức giữa bác sĩ và bệnh nhân, và không được coi là bất kỳ khuyến nghị nào. Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục pháp lý gây ra bởi bất kỳ vấn đề y tế hoặc tai nạn nào, và không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề y tế nào, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trực tiếp thay vì chỉ dựa vào thông tin được cung cấp trên trang web này.

3. Kết nối với các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác, và các trang web này hoàn toàn dành cho mục đích tham khảo tự nguyện. Chúng tôi không kiểm soát các trang web này và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung và thông tin trên các trang web này. nhiệm vụ. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với chính sách bảo mật của chúng tôi và chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web này, vì vậy người dùng nên đọc chi tiết chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên các trang web này . Bất cứ khi nào bạn kích hoạt bất kỳ URL hoặc trang web nào trong số này, bạn đã rời khỏi trang web này và bạn tự chịu rủi ro khi duyệt bất kỳ URL hoặc trang web nào như vậy và trang web này không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này.

4. Thỏa thuận của nhà quảng cáo

Bất kỳ khoản thanh toán nào cho các sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ có được thông qua trang web này, thông qua hoặc liên kết với trang web, v.v., hoàn toàn là một giao dịch kinh doanh độc lập giữa người dùng và nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ và trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm đảm bảo nào. Nếu không may có thể xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ nó, bạn cũng đồng ý rằng trang web này sẽ không chịu trách nhiệm.

5. Sửa đổi các điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web này có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng và từ chối trách nhiệm bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web này, vui lòng kiểm tra thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản được cập nhật.